Mia hoid

wos neis

wos machma

de andan

vo de Oidn

Raindschers

Gmischds

Gaudi

unschuidigs'werd noch baud!

 

by Demmel