Mia hoid

 
Hosd scho unsane Buidl gseng?
Naaa ?? - Jiaz sans beinand.


 

Wo neis?

 
 

Wos machma?

 
 

Seidn vo de andan

 
 

Vo de Oidn, wo mia heakemman

  Do ham sa se deischt ;-)
 

Raindschers

noochdenga
 

Gmischds

 
 

Unschuidig

wos no koana wissn woidd